Pomôcky pre štúdium
Anti-Nefi-Lechíti


Anti-Nefi-Lechíti

V Knihe Mormonovej meno, ktoré bolo dané Lámánitom, ktorí boli obrátení synmi Mosiášovými. Po svojom obrátení boli títo ľudia, ktorí sa tiež nazývali ľudom Ammónovým, po celý svoj život verní (Alma 23:4–7, 16–17; 27:20–27).