Pomôcky pre štúdium
Cudzoložstvo
predchádzajúce ďalej

Cudzoložstvo

Nezákonné pohlavné obcovanie mužov a žien. Aj keď sa cudzoložstvo všeobecne týka pohlavného styku medzi ženatou či vydatou osobou a niekým iným, než jej manželom či jeho manželkou, v písmach sa môže tiež týkať neženatých a nevydatých.

Niekedy sa cudzoložstvo používa ako symbol pre odpadlíctvo národa alebo celého ľudu z ciest Pána (Num. 25:1–3; Jer. 3:6–10; Ez. 16:15–59; Oz. 4).