Pomôcky pre štúdium
Rodokmeň
predchádzajúce ďalej

Rodokmeň

Záznam sledujúci rodovú líniu v rodine. Tam, kde boli kňazské úrady alebo určité požehnania obmedzené na určitú rodinu, boli rodokmene v písmach veľmi dôležité (Gen. 5; 10; 25; 46; 1. Kron. 1–9; Ezd. 2:61–62; Neh. 7:63–64; Mat. 1:1–17; Luk. 3:23–38; 1. Nefi 3:1–4; 5:14–19; Jarom 1:1–2). Dnes v znovuzriadenej Cirkvi členovia Cirkvi aj naďalej sledujú rodové línie vo svojej rodine, čiastočne preto, aby správne identifikovali zosnulých predkov a mohli tak za predkov vykonať spásne obrady. Tieto obrady sú platné za tých zosnulých, ktorí prijmú evanjelium Ježiša Krista v duchovnom svete (NaZ 127–128).