Pomôcky pre štúdium
Bratia, brat
predchádzajúce ďalej

Bratia, brat

Ako deti nášho Nebeského Otca sú všetci muži a ženy duchovne bratia a sestry. V Cirkvi sú často mužskí členovia a priatelia Cirkvi oslovovaní ako bratia.