Pomôcky pre štúdium
Zatratenie


Zatratenie

Stav človeka, v ktorom je zastavený jeho pokrok a v ktorom mu je odopretý prístup do prítomnosti Boha a do Jeho slávy. Zatratenie existuje v rôznych stupňoch. Všetci, ktorí neobdržia plnosť celestiálneho povýšenia, budú do určitého stupňa obmedzení vo svojom pokroku a vo svojich výsadách a budú do tej miery zatratení.

Tlačiť