Pomôcky pre štúdium
Debora
predchádzajúce ďalej

Debora

Prorokyňa v Starom zákone, ktorá súdila Izrael a povzbudzovala Báráka proti Kanaáncom (Sud. 4). Pieseň Debory a Báráka oslavovala vyslobodenie Izraela z poroby (Sud. 5).