Pomôcky pre štúdium
Spôsobilý, spôsobilosť
predchádzajúce ďalej

Spôsobilý, spôsobilosť

Byť osobne spravodlivý a byť uznaný v očiach Boha a Jeho určených vedúcich.