Pomôcky pre štúdium
Prostredník
predchádzajúce ďalej

Prostredník

Orodovník alebo sprostredkovateľ. Ježiš Kristus je prostredník medzi Bohom a človekom. Jeho uzmierenie umožnilo ľuďom, aby činili pokánie zo svojich hriechov a uzmierili sa s Bohom.