Pomôcky pre štúdium
Zem
predchádzajúce ďalej

Zem

Planéta, na ktorej žijeme, stvorená Bohom skrze Ježiša Krista, aby bola využívaná človekom počas jeho skúšky v smrteľnosti. Jej konečným osudom je, aby sa stala oslávenou a povýšenou (NaZ 77:1–2; 130:8–9). Zem sa stane večným dedičstvom pre tých, ktorí žijú tak, aby boli hodní celestiálnej slávy (NaZ 88:14–26). Budú sa tešiť z prítomnosti Otca a Syna (NaZ 76:62).

Stvorená pre človeka

Žijúca entita

Rozdelenie zeme

Očistenie zeme

Konečný stav zeme