Pomôcky pre štúdium
Kázať
predchádzajúce ďalej

Kázať

Odovzdávať posolstvo, ktoré poskytuje lepšie porozumenie nejakej zásady alebo náuky evanjelia.