Pomôcky pre štúdium
Zasľúbená krajina


Zasľúbená krajina

Krajiny, ktoré Pán sľubuje ako dedičstvo Svojim verným nasledovníkom a často tiež ich potomkom. Existuje mnoho zasľúbených krajín. Keď sa v Knihe Mormonovej hovorí o zasľúbenej krajine, sú to často Ameriky.