Pomôcky pre štúdium
Zeniff
predchádzajúce ďalej


Zeniff

Muž v Knihe Mormonovej, ktorý viedol skupinu, ktorá sa vrátila do krajiny Nefi; stal sa ich kráľom a viedol ich spravodlivo (Mos. 9–10).