Pomôcky pre štúdium
Svätý Duch zasľúbenia
predchádzajúce ďalej

Svätý Duch zasľúbenia

Duch Svätý je Svätým Duchom zasľúbenia (Skut. 2:33). Potvrdzuje ako prijateľné pre Boha spravodlivé skutky, obrady a zmluvy ľudí. Svätý Duch zasľúbenia dosvedčuje Otcovi, že spásne obrady boli vykonané náležite a že zmluvy s nimi súvisiace boli dodržané.