Pomôcky pre štúdium
Asýria (Sýria)
predchádzajúce ďalej

Asýria (Sýria)

Staroveká ríša, ktorá so svojím súperom Babylonom vládla mnohým starým územiam Sýrie a Palestíny po väčšinu starozákonnej doby. Aj keď Asýrčania mali hlavnú moc od polovice 12. storočia pred Kr. až do konca 7. storočia pred Kr., nikdy neboli schopní vybudovať stabilné politické usporiadanie. Vládli prostredníctvom teroru a drvili svojich nepriateľov ohňom a mečom alebo ich oslabovali tým, že deportovali veľkú časť populácie do iných častí ríše. Ich poddaní sa neustále proti ríši búrili. (Pozri 2. Kr. 18–19; 2. Kron. 32; Iz. 7:17–20; 10; 19; 37).