Pomôcky pre štúdium
Metúšelach
predchádzajúce ďalej

Metúšelach

V Starom zákone syn Enocha. Metúšelach žil 969 rokov (Gen. 5:21–27; Luk. 3:37; Mojž. 8:7). Bol spravodlivým prorokom, ktorý bol ponechaný na zemi, keď bolo Enochovo mesto vzaté do neba. Zostal na zemi, aby zaistil potomstvo do doby, než prišiel Nóach (Mojž. 8:3–4).