Pomôcky pre štúdium
Otec v Nebi
predchádzajúce ďalej

Otec v Nebi

Otec duchov celého ľudstva (Ž 82:6; Mat. 5:48; Ján 10:34; Rím. 8:16–17; Gal. 4:7; 1. Ján. 3:2). Ježiš je Jeho Jednorodený Syn v tele. Človeku bolo prikázané, aby poslúchal Otca, vzdával Mu úctu a modlil sa k Nemu v Ježišovom mene.