Pomôcky pre štúdium
Jákob, syn Izákov
predchádzajúce ďalej

Jákob, syn Izákov

Starozákonný patriarcha a prorok; mladší z dvojčiat, synov Izáka a Rebeky (Gen. 25:19–26). Jákob získal prvorodenstvo svojho brata Ézava. Bolo to vďaka Jákobovej spôsobilosti a vďaka tomu, že sa oženil v zmluve, zatiaľ čo Ézav pohrdol svojím prvorodenstvom a oženil sa mimo zmluvu (Gen. 25:30–34; 26:34–35; 27; 28:6–9; Žid. 12:16).