Pomôcky pre štúdium
Kôl
predchádzajúce ďalej

Kôl

Jedna z organizačných a správnych jednotiek v Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Kôl tvorí určitý počet zborov a pobočiek. Všeobecne je určený zemepisnými hranicami a zodpovedá predstave stanu opísaného v Izaiášovi 54:2: Predlžuj svoje laná a upevňuj svoje stanové koly! Každý kôl Sionu podporuje a pomáha podopierať Cirkev spôsobom, akým stan alebo stánok podopierajú jeho koly. Kôl je zhromažďovacím miestom pre zvyšky rozptýleného Izraela (NaZ 82:13–14; 101:17–21).