Pomôcky pre štúdium
Vláda
predchádzajúce ďalej

Vláda

Keď sa Ježiš Kristus vráti, zriadi vládu spravodlivosti.