Pomôcky pre štúdium
Svedok
predchádzajúce ďalej

Svedok

Vyhlásenie alebo iný dôkaz, že niečo je pravda; svedectvo. Svedok môže tiež byť niekto, kto vydáva takéto vyhlásenie alebo dôkaz založený na základe osobného poznania; to znamená niekto, kto vydáva svedectvo.