Pomôcky pre štúdium
Ezaiáš
predchádzajúce ďalej

Ezaiáš

V Novom zákone (grécky) tvar mena Izaiáš (Luk. 4:17). Ezaiáš bol tiež prorok, ktorý žil za dní Abrahámových (NaZ 76:100; 84:13).