Pomôcky pre štúdium
Mesiáš
predchádzajúce ďalej

Mesiáš

Forma aramejského a hebrejského slova, ktoré znamená „pomazaný“. V Novom zákone sa Ježiš nazýva Kristus, čo je grécky ekvivalent slova Mesiáš. Znamená to pomazaný Prorok, Kňaz, Kráľ a Vysloboditeľ, ktorého príchod Židia dychtivo očakávali.

Mnohí Židia očakávali iba vysloboditeľa z rímskej nadvlády a väčšiu národnú prosperitu; a tak keď Mesiáš prišiel, vodcovia a mnohí ďalší Ho zavrhli. Iba pokorní a verní boli schopní vidieť v Ježišovi Nazaretskom pravého Krista (Iz. 53; Mat. 16:16; Ján 4:25–26).