Pomôcky pre štúdium
Ucho
predchádzajúce ďalej

Ucho

V písmach sa ucho často používa ako symbol pre schopnosť osoby počuť a chápať veci Božie.