Pomôcky pre štúdium
Obdarovanie
predchádzajúce ďalej

Obdarovanie

Vo všeobecnom význame dar moci od Boha. Spôsobilí členovia Cirkvi môžu obdržať skrze obrady v chráme dar moci, ktorý im dáva poučenie a zmluvy svätého kňazstva, ktoré potrebujú, aby mohli dosiahnuť povýšenie. Obdarovanie zahŕňa poučenie o pláne spásy.