Pomôcky pre štúdium
Nefiti
predchádzajúce ďalej

Nefiti

Skupina ľudí v Knihe Mormonovej, z ktorých mnohí boli potomkovia proroka Nefiho, syna Lechího. Oddelili sa od Lámánitov a boli vo všeobecnosti spravodlivejšími ako Lámániti. Ale Lámániti ich nakoniec pre zlovoľnosť zničili.