Pomôcky pre štúdium
Zákon
predchádzajúce ďalej

Zákon

Prikázania alebo nariadenia Božie, na ktorých sú založené všetky požehnania a tresty ako na nebi, tak na zemi. Tí, ktorí poslúchajú zákony Božie, dostávajú sľúbené požehnania. Prorok Joseph Smith učil, že ľudia majú poslúchať, ctiť a podporovať zákony krajiny (ČV 1:12).

Zákon Mojžišov bol prípravným zákonom, aby priviedol mužov a ženy ku Kristovi. Bol to zákon obmedzení, predpisov a obradov. Dnes je zákon Kristov, ktorý naplnil zákon Mojžišov, plnosťou evanjelia alebo „dokonalým zákonom slobody“ (Jak. 1:25).