Pomôcky pre štúdium
Čestný, čestnosť
predchádzajúce ďalej

Čestný, čestnosť

Byť úprimným, pravdivým a bez ľsti.