Pomôcky pre štúdium
Čestný, čestnosť


Čestný, čestnosť

Byť úprimným, pravdivým a bez ľsti.