Pomôcky pre štúdium
Kráčať, Kráčať s Bohom
predchádzajúce ďalej

Kráčať, Kráčať s Bohom

Byť v súlade s Božím učením a žiť tak, ako by si Boh želal, aby Jeho ľud žil; byť vnímavý k nabádaniam Ducha Svätého a byť ich poslušný.