Pomôcky pre štúdium
Správca, správcovstvo
predchádzajúce ďalej

Správca, správcovstvo

Osoba, ktorá sa stará o záležitosti alebo majetok druhého. To, o čo sa správca stará sa nazýva správcovstvo. Všetky veci na zemi patria Pánovi; my sme Jeho správcami. Zodpovedáme sa Pánovi, ale správu o svojom správcovstve môžeme podávať Božím splnomocneným zástupcom. Keď obdržíme od Pána alebo od Jeho splnomocnených služobníkov povolaným k službe povolanie, toto správcovstvo môže zahŕňať ako záležitosti duchovné, tak aj časné (NaZ 29:34).