Pomôcky pre štúdium
Sláva
predchádzajúce ďalej

Sláva

V písmach sa sláva často týka Božieho svetla a pravdy. Môže sa tiež týkať chvály alebo pocty a určitého stavu večného života alebo slávy Božej.