Pomôcky pre štúdium
Prezident
predchádzajúce ďalej

Prezident

Označenie predsedajúceho úradníka nejakej organizácie. Prezident Cirkvi je prorok, videc a zjavovateľ (NaZ 21:1; 107:91–92) a členovia Cirkvi majú pre proroka Cirkvi používať oslovenie „prezident“ (NaZ 107:65). Je jedinou osobou na zemi, splnomocnenou používať všetky kľúče kňazstva.

Vedúci kňazských kvór a ďalších cirkevných organizácií môžu mať tiež označenie prezident.