Pomôcky pre štúdium
Zjednotený rád
predchádzajúce ďalej

Zjednotený rád

Organizácia, skrze ktorú sa Svätí v prvých dňoch znovuzriadenej Cirkvi snažili žiť podľa zákona zasvätenia. Jednotlivci zdieľali navzájom majetok, tovar a zisky, prijímajúc tieto veci podľa svojho nedostatku a potrieb (NaZ 51:3; 78:1–15; 104).