Pomôcky pre štúdium
Prvorodenstvo
predchádzajúce ďalej

Prvorodenstvo

Právo na dedičstvo patriace prvorodenému synovi. Prvorodenstvo v širšom zmysle zahŕňa akékoľvek alebo všetky práva alebo dedičstvo odovzdané synovi, keď sa narodí do nejakej rodiny a kultúry.