Pomôcky pre štúdium
Služba chorým
predchádzajúce ďalej

Služba chorým

Požehnanie dávané chorým skrze mužov, ktorí držia Melchisedekovo kňazstvo, zahŕňajúce použite posväteného oleja.