Pomôcky pre štúdium
Cnosť
predchádzajúce ďalej

Cnosť

Bezúhonnosť a morálna slušnosť, moc a sila (Luk. 8:46) alebo sexuálna čistota (Moroni 9:9).