Pomôcky pre štúdium
Úcta
predchádzajúce ďalej

Úcta

Hlboká vážnosť voči posvätným veciam; údiv, div.