Pomôcky pre štúdium
Trest smrti
predchádzajúce ďalej

Trest smrti

Potrestanie smrťou za spáchaný zločin, spojený najmä s trestom za vraždu.