Pomôcky pre štúdium
Myšlienky
predchádzajúce ďalej

Myšlienky

Nápady, pojmy a obraz v mysli. Moc myslieť je dar od Boha a my máme slobodu rozhodovať sa, ako používame svoju moc myslieť. Spôsob akým myslíme veľmi ovplyvňuje postoje a správanie a aj naše postavenie po tomto živote. Spravodlivé myšlienky vedú k spáse; zlovoľné myšlienky vedú k zatrateniu.