Pomôcky pre štúdium
Modlárstvo
predchádzajúce ďalej

Modlárstvo

Uctievanie modiel alebo nadmerná náklonnosť alebo oddanosť niečomu.