Pomôcky pre štúdium
Modlárstvo


Modlárstvo

Uctievanie modiel alebo nadmerná náklonnosť alebo oddanosť niečomu.