Pomôcky pre štúdium
Pomazať
predchádzajúce ďalej

Pomazať

V dávnych dobách Pánovi proroci pomazávali olejom tých, ktorí potom vykonávali zvláštne povinnosti, ako napríklad Árona alebo kňazov či kráľov, ktorí vládli nad Izraelom. V Cirkvi v dnešnej dobe pomazať znamená dať malé množstvo posväteného oleja na hlavu osoby ako súčasť zvláštneho požehnania. To môže byť učinené iba skrze právomoc a moc Melchisedekovho kňazstva. Po pomazaní môže osoba, ktorá koná skrze právomoc toho istého kňazstva, spečatiť pomazanie a dať zvláštne požehnanie pomazanému.