Pomôcky pre štúdium
Súd, súdiť
predchádzajúce ďalej

Súd, súdiť

Hodnotiť správanie vo vzťahu k zásadám evanjelia; rozhodovať sa; rozlišovať medzi dobrom a zlom.