Pomôcky pre štúdium
Evanjelista
predchádzajúce ďalej

Evanjelista

Ten, ktorý prináša alebo hlása dobré správy evanjelia Ježiša Krista. Joseph Smith učil, že evanjelista je patriarcha. Patriarchovia sú povolaní a vysvätení pod vedením Dvanástich apoštolov, aby dávali zvláštne požehnania, ktoré sa volajú patriarchálnymi.