Pomôcky pre štúdium
Cippóra
predchádzajúce ďalej

Cippóra

V Starom zákone manželka Mojžiša a dcéra Jetra (Ex. 2:21; 18:2).