Pomôcky pre štúdium
Egypta
predchádzajúce ďalej

Egypta

Meno ako manželky, tak aj dcéry Cháma, syna Nóacha. V chaldejčine toto meno znamená „Egypt“ alebo „to, čo je zakázané“ (Abr. 1:23–25).