Pomôcky pre štúdium
Inšpirácia, inšpirovať
predchádzajúce ďalej

Inšpirácia, inšpirovať

Božské vedenie poskytované človeku. Inšpirácia často prichádza skrze Ducha rozmanitými spôsobmi do mysle alebo do srdca osoby.