Pomôcky pre štúdium
Melchisedek
predchádzajúce ďalej

Melchisedek

Veľký starozákonný vysoký kňaz, prorok a vodca, ktorý žil po potope a počas doby Abrahámovej. Nazýval sa kráľ Sálemu (Jeruzalema), kráľ pokoja, kráľ spravodlivosti (čo je v hebrejčine význam slova Melchisedek), a kňaz najvyššieho Boha.