Pomôcky pre štúdium
Manna
predchádzajúce ďalej

Manna

Jemný, vločkovitý pokrm s chuťou medových koláčov (Ex. 16:14–31) alebo čerstvého oleja (Num. 11:7–8). Pán ňou zabezpečil potravu pre deti Izraela počas ich štyridsať rokov v pustatine (Ex. 16:4–5, 14–30, 35; Joz. 5:12; 1. Nefi 17:28).

Deti Izraela ju nazvali manna (alebo man-hu v hebrejčine) – čo znamená „Čo je to?“ – pretože nevedeli, čo to je (Ex. 16:15). Manna sa tiež nazývala „anjelský chlieb“ a „chlieb z neba“ (Ž 78:24–25; Ján 6:31). Bol to symbol pre Krista, ktorý je chlebom života (Ján 6:31–35).