Pomôcky pre štúdium
Prvé predsedníctvo
predchádzajúce ďalej

Prvé predsedníctvo

Prezident Cirkvi a jeho radcovia. Sú kvórom troch vysokých kňazov a predsedajú nad celou Cirkvou. Prvé predsedníctvo drží všetky kľúče kňazstva.