Pomôcky pre štúdium
Odpadlíctvo
predchádzajúce ďalej

Odpadlíctvo

Odvrátenie sa jednotlivcov, cirkvi alebo celých národov od pravdy.

Všeobecné odpadlíctvo

Odpadlíctvo v prvotnej kresťanskej cirkvi