Pomôcky pre štúdium
Vzbura
predchádzajúce ďalej

Vzbura

Vzdorovanie alebo odporovanie Pánovi, vrátane odmietnutia nasledovať Jeho vyvolených vedúcich a vedomé neposlúchanie Jeho prikázaní.